Nejlepší sportovec Turnova roku 2018 je za námi..

tyd 55 019 sportovec

Vyhlášení výsledků 27.ročníku ankety proběhlo důstojně ve středu 13.2.2019 v zaplněném velkém sále KC Turnov. Vítězem hlavních kategorií se mezi jednotlivci stal Jakub Oma(ROB TJ Turnov) a družstvo mužů volejbalu (TJ Zikuda Turnov).

(obr.zleva nejlepší pětice Josef Egert (AC), Jan Kazda (kick box TJ), Veronika Navrátilová (mushing TJ), Jakub Oma (ROB TJ) a Štěpán Matěcha (florbal TJ), foto Pavel Charousek)

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION