Odešel Miroslav Gregor

Dne 25.2.2023 nás ve věku 74 let navždy opustil sportovec, pořadatel, rozhodčí, dozor haly TJ Turnov, a hlavně dobrý člověk a kamarád, pan Miroslav Gregor.  Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Filip Stárek - vedoucí TJ Turnov

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION