Přihlášky na Příměstský sportovní tábor TJ Turnov otevřeny!

Na stránce Příměstského sportovního tábora TJ Turnov (ikona sluníčko)  můžete od 15.2.2021 přihlašovat na on line formuláři Vaše děti na oba turnusy tábora. Přihláška je platná po potvrzení jejího přijetí (to dostanete na kontaktní mail do 7 dnů po odeslání přihlášky) a následném zaplacení tábora. Při naplnění turnusu rozhoduje časové pořadí podaných přihlášek. 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION