Informace k ochraně před šířením koronaviru

Vážení návštěvníci haly a Sportcentra TJ Turnov!

V souvislosti s posledním vývojem šíření koronaviru si dovolujeme požádat všechny, kteří pobývali v rizikových oblastech (zejména Itálii), aby po inkubační dobu 14 dní velmi zvážili nutnost pohybu ve veřejných prostorech, a to i když nejsou v karanténě. Je to malá cena za minimalizaci rizika nekontrolovatelného šíření koronaviru a základní slušnost k ostatním. 

Zaměstnanci TJ i Sportcentra zrušili cesty do rizikových oblastí a jsou průběžně informováni o základních principech ochrany. Zároveň všechny návštěvníky žádáme o zvýšenou pozornost osobní hygieně a používání dezinfekčních mýdel na toaletách.

Děkujeme za spolupráci a pochopení

Filip Stárek - vedoucí TJ Turnov

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION